www.nhft.net > 请写出一首描写瀑布的古诗

请写出一首描写瀑布的古诗

1.《望庐山瀑布》李白 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。 仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹不断,江月照还空。 空中乱潨射,左右洗青壁。 飞珠散轻霞,流沫沸穹石。 而我游...

有很多的。 1、李白 望庐山瀑布 作者: 李白 日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 2、李白 望庐山瀑布水二首 作者: 李白 西登香炉峰,南见瀑布水。挂流三百丈,喷壑数十里。 欻如飞电来,隐若白虹起。初惊河汉落...

李白著名的《望庐山瀑布》诗两首, 其一曰: 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。 仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹不断,江月照还空。 空中乱潨射,左右洗青壁。 飞珠散轻霞...

《望庐山瀑布》 李白 (一) 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。 仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹不断,江月照还空。 空中乱潨射,左右洗青壁。 飞珠散轻霞,流沫沸穹石。 ...

李白的《望庐山瀑布》: 日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。 飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 翟培基的《黄果树瀑布》: 白水浩荡群山中,骤止断崖跌九重。 声若雷滚撼天地,势如江翻腾蛟龙。 万里晴空抛碧纱,飞雪喷珠耀彩虹。 水帘洞内观日落...

王安石描写瀑布的诗:《绝句》 绝句 - 王安石 拔地万里青嶂立, 悬空千丈素流分。 共看玉女机丝挂, 映日还成五色文。

‘1’望庐山瀑布(唐)李白rizhaoxiāng lushēngzǐ yān日 照 香 炉生紫 烟,yaokanpu bu gua qianchuān遥 看 瀑 布 挂 前川。fēi liuzhi xia sān qiānchǐ飞 流直 下三 千 尺,yi shi yin he luo jiǔtiān疑 是 银 河 落 九 天。【诗篇大意】太阳照耀...

心益闲。无论漱琼液,且得洗尘颜。但谐宿所好,永愿辞人间。 ——李白《望庐山瀑布》 瀑布半天上,飞响落人间。 莫言此潭小,摇动匡庐山。 ——李梦阳《开先寺》 天机织罢月梭闲,石壁高垂雪练寒。 冰丝带雨悬霄汉,几千年晒未干。 露华凉人怯衣单。...

飞流直下 咆哮而下 滔滔不绝 一泻千里 雄伟壮观 从天而降 飞流湍急 倾流直下望庐山瀑布》 李白 (一) 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。 仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹...

望庐山瀑布 李白 日照香炉生紫烟, 遥看瀑布挂前川。 飞流直下三千尺, 疑是银河落九天。 纯手工打造,希望对你有所帮助,百度知道祝你生活学习愉快,谢谢!!!

网站地图

All rights reserved Powered by www.nhft.net

copyright ©right 2010-2021。
www.nhft.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com