www.nhft.net > 请写出一首描写瀑布的古诗

请写出一首描写瀑布的古诗

1.《望庐山瀑布》李白 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。 仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹不断,江月照还空。 空中乱潨射,左右洗青壁。 飞珠散轻霞,流沫沸穹石。 而我游...

描写瀑布的诗句:日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。--------------李白(唐代) - 《望庐山瀑布》 译文:香炉峰在阳光的照射下生起紫色烟霞,远远望见瀑布似白色绢绸悬挂在山前。 香炉初上日,瀑水喷成虹。--------------孟浩然(唐代) - 《彭...

有很多的。 1、李白 望庐山瀑布 作者: 李白 日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 2、李白 望庐山瀑布水二首 作者: 李白 西登香炉峰,南见瀑布水。挂流三百丈,喷壑数十里。 欻如飞电来,隐若白虹起。初惊河汉落...

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 —— 李白《望庐山瀑布》 日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。 —— 李白《望庐山瀑布》 溪涧岂能留得住,终归大海作波涛。 —— 李忱《香严闲禅师》 庐山东南五老峰,青天削出金芙蓉。 —— 李白《望庐山五老峰》 香炉...

‘1’望庐山瀑布(唐)李白rizhaoxiāng lushēngzǐ yān日 照 香 炉生紫 烟,yaokanpu bu gua qianchuān遥 看 瀑 布 挂 前川。fēi liuzhi xia sān qiānchǐ飞 流直 下三 千 尺,yi shi yin he luo jiǔtiān疑 是 银 河 落 九 天。【诗篇大意】太阳照耀...

1、蔡元培: 天台之瀑一大胜,雁荡之瀑长者优。 天下之瀑十有九,最好唯有大龙湫。 2、阮元: 云烟雨雪银河虹,玉尘冰縠湖珠帘栊。 万象变幻那足比,若涉拟议旨非工。 3、袁枚的《大龙湫》一诗: 龙湫山高势绝天,一线瀑布兜罗绵。 五丈以上尚是水...

《望庐山瀑布》 李白 (一) 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。 仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹不断,江月照还空。 空中乱潨射,左右洗青壁。 飞珠散轻霞,流沫沸穹石。 ...

王安石描写瀑布的诗:《绝句》 绝句 - 王安石 拔地万里青嶂立, 悬空千丈素流分。 共看玉女机丝挂, 映日还成五色文。

望庐山瀑布 李白 日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。 飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

飞流直下 咆哮而下 滔滔不绝 一泻千里 雄伟壮观 从天而降 飞流湍急 倾流直下望庐山瀑布》 李白 (一) 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。 仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹...

网站地图

All rights reserved Powered by www.nhft.net

copyright ©right 2010-2021。
www.nhft.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com