www.nhft.net > 请写出一首描写瀑布的古诗

请写出一首描写瀑布的古诗

1、蔡元培: 天台之瀑一大胜,雁荡之瀑长者优。 天下之瀑十有九,最好唯有大龙湫。 2、阮元: 云烟雨雪银河虹,玉尘冰縠湖珠帘栊。 万象变幻那足比,若涉拟议旨非工。 3、袁枚的《大龙湫》一诗: 龙湫山高势绝天,一线瀑布兜罗绵。 五丈以上尚是水...

1.《望庐山瀑布》李白 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。 仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹不断,江月照还空。 空中乱潨射,左右洗青壁。 飞珠散轻霞,流沫沸穹石。 而我游...

李白著名的《望庐山瀑布》诗两首, 其一曰: 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。 仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹不断,江月照还空。 空中乱潨射,左右洗青壁。 飞珠散轻霞...

‘1’望庐山瀑布(唐)李白rizhaoxiāng lushēngzǐ yān日 照 香 炉生紫 烟,yaokanpu bu gua qianchuān遥 看 瀑 布 挂 前川。fēi liuzhi xia sān qiānchǐ飞 流直 下三 千 尺,yi shi yin he luo jiǔtiān疑 是 银 河 落 九 天。【诗篇大意】太阳照耀...

飞流直下 咆哮而下 滔滔不绝 一泻千里 雄伟壮观 从天而降 飞流湍急 倾流直下望庐山瀑布》 李白 (一) 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。 仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹...

李白著名的《望庐山瀑布》诗两首, 其一曰: 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。

西登香炉峰,南见瀑布水。挂流三百丈,喷壑数十里。歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹不断,江月照还空。 空中乱潨射,左右洗青壁。飞珠散轻霞,流沫沸穹石。而我游名山,对之心益闲。无论漱琼...

望庐山瀑布 李白 日照香炉生紫烟, 遥看瀑布挂前川。 飞流直下三千尺, 疑是银河落九天。 纯手工打造,希望对你有所帮助,百度知道祝你生活学习愉快,谢谢!!!

望庐山瀑布 李白 日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。 飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

李白著名的《望庐山瀑布》诗两首, 其一曰: 西登香炉峰,南见瀑布水。 挂流三百丈,喷壑数十里。 歘如飞电来,隐若白虹起。 初惊河汉落,半洒云天里。 仰观势转雄,壮哉造化功! 海风吹不断,江月照还空。 空中乱潨射,左右洗青壁。 飞珠散轻霞...

网站地图

All rights reserved Powered by www.nhft.net

copyright ©right 2010-2021。
www.nhft.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com