www.nhft.net > 王子猷出都

王子猷出都

王子猷出都,尚在渚下。旧闻桓子野善吹笛,而不相识。遇桓于岸上过,王在船中,客有识之者云:「是桓子野。」王便令人与相闻,云:「闻君善吹笛,试为我一奏。」桓时已贵显,素闻王名,即便回下车,踞胡床,为作三调。弄毕,便上车去。客主不交...

译文:王子猷出国都(建康),曾经听说桓子野善吹笛,可不相识(不认识子野)。遇见桓子野在岸上经过,王子猷在船中,客人有认识子野的说:这人是桓子野。王便叫人请子野相见,并说:听说你善吹笛,试着为我奏一个。桓子野当时已经显贵了,素闻...

王子猷曾经暂时借住别人的空房,随即叫家人种竹子。有人问他:“暂时住一下,何必这样麻烦1王子猷吹口哨并吟唱了好一会,才指着竹子说:“怎么可以一天没有...

(原文)王子猷出都,尚在渚下。旧闻桓子野善吹笛,而不相识。遇桓于岸上过,王在船中,客有识之者,云:“是桓子野。”王便令人与相闻,云:“闻君善吹笛,试为我一奏。”桓时已贵显,素闻王名,即便回下车,踞胡床,为作三调。弄毕,便上车去,客...

王子猷出都,尚在渚下。旧闻桓子野善吹笛,而不相识。遇桓于岸上过,王在船中,客有识之者云:「是桓子野。」王便令人与相闻,云:「闻君善吹笛,试...

任诞第二十三之一、竹林七贤 (译)陈留的阮籍、谯国的嵇康、河内的山涛三个人年岁相仿,嵇康最校参加他们聚会的还有沛国的刘伶,陈留的阮咸、河内的向秀...

译文:王子猷出国都(建康),曾经听说桓子野善吹笛,可不相识(不认识子野)。遇见桓子野在岸上经过,王子猷在船中,客人有认识子野的说:这人是桓子野。 王便叫人请子野相见,并说:听说你善吹笛,试着为我奏一个。桓子野当时已经显贵了,素闻...

网站地图

All rights reserved Powered by www.nhft.net

copyright ©right 2010-2021。
www.nhft.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com